Politika zasebnosti

POLITIKA ZAŠČITE OSEBNIH PODATKOV/ZASEBNOSTI

HADRIA d.o.o. spoštuje Vašo zasebnost in se obvezuje zaščititi Vaše osebne podatke in sicer tako, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih/uporabnikih, ki so nujno potrebni za izpolnjevanje obvez podjetja. Zbiranje in hranjenje podatkov se izvaja v skladu z določili Zakona o zaščiti osebnih podatkov.

Podjetje obvešča kupce o načinu uporabe zbranih podatkov, redno daje kupcem možnost izbire pri uporabi njihovih podatkov, vključujoč možnost odločitve ali si želijo ali ne, da se njihovo ime odstrani s seznama, ki se jih uporablja v trženjskih akcijah. Vsi podatki o uporabnikih so strogo varovani in dostopni samo delavcem, ki te podatke nujno potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi zaposleni v Hadria d.o.o. in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel zaščite zasebnosti.

Podatki, ki jih pokriva sistem Politike zasebnosti

Podatki, ki jih podjetje zbira in ki so zaščiteni: 

 • Ime in Priimek
 • Rojsni den
 • Naslov
 • E-mail naslov
 • Številka telefona in/ali faxa
 • Ostali podatki, ki nam jih lahko omenite, vendar si želite, da ostanejo zaupni

Zaščito teh podatkov lahko odpoveste kadar koli, in sicer z izrecno izjavo v pisni obliki. 

ČAS TRAJANJA POLITIKE ZASEBNOSTI

V trenutku, ko dostavite svoje podatke, ste pristali na to, da Vas lahko kontaktiramo in vstopite na naš mailing seznam. Zaščita Vaših podatkov je trajna, lahko pa kadarkoli zaprosite za odstranitev z našega mailing seznama. 

VSEBINA POLITIKE ZASEBNOSTI

Vašega e-mail naslova in ostalih podatkov ne prodajamo, ne dajemo v najem in jih tudi ne dajemo na razpolago tretjim pravnim in fizičnim osebam brez Vašega dovoljenja, saj je to v nasprotju z našo politiko o zasebnosti. HADRIA d.o.o. se drži stroge politike „no spam". V kolikor želite, da Vas obveščamo glede naših posebnih ponudb in akcij, bomo za to zaprosili za Vaše posebno dovoljenje. HADRIA ne odgovarja za nenamerne napake ali napake v primeru višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, s katerimi se povzroči nenamerno kršenje garantirane zaščite Vaših podatkov, vendar pa garantira, da bo napaka, v kolikor je to mogoče, odpravljena, in sicer v najkrajšem možnem roku. 
Ne prodajamo, ne prenašamo, ne razkrivamo podatkov zbranih na naših spletnih straneh nikomur izven podjetja HADRIA d.o.o. brez Vašega dovoljenja, razen:

 • V primerih, ko je to potrebno zaradi izvrševanja naših zakonskih obvez;
 • V primerih, ko je to potrebno zaradi zaščite Vašega življenja ali telesne integritete, Vi pa ne morete dati svojega dovoljenja za obdelavo Vaših osebnih podatkov;
 • V primerih, ko je to nujno potrebno zaradi izvedbe nalog, ki se jih izvršuje v javnem interesu;
 • V primerih, ko je ste Vi sami objavili te podatke (toč. 1., 2., 3. in 4., 3. odstavek, 7. člen Zakona o zaščiti osebnih podatkov);
 • V primerih, ko je vključenost druge strani nepogrešljiva za pravilno funkcioniranje strani. V takšnih primerih , vendar pred vročitvijo osebnih podatkov, se druga stran podjetju HADRIA obveže, da bo varovala poslovne skrivnosti.
 • V primeru morebitne prodaje ali prenosa celotnega oziroma ustreznega dela lastništva HADRIA d.o.o., si pridržujemo pravico do prodaje ali prenosa Vaših podatkov tretji strani, ki je predmet prodaje ali prijenosa: svoje poslovanje izvaja v okviru podobnih aktivnosti ali storitev in se strinja z obveznostmi politike o zaščiti osebnih podatkov.

Z izpolnjevanjem formularjev na naši strani garantirate, da so informacije, ki ste jih priložili, točne in da v celoti soglašate z določili naše Politike zasebnosti in z tam navedenimi pogoji.

ZAUPNOST PODATKOV

Radi bi poudarili, da ob obisku vseh spletnih strani podjetja HADRIA d.o.o. Vaši podatki ostanejo tajni, razen v kolikor jih ne želite razkriti prostovoljno. Obvezujemo se, da drugim stranem ne bomo razkrivali prejetih osebnih podatkov, razen v primerih, ki so navedeni v predhodnem poglavju.

STATISTIKA

Na naših spletnih straneh so uporabljeni določeni statistični programi. Ti programi ne uporabljajo osebnih podatkov, temveč nam omogočajo, da naše strani prilagodimo tako, da bodo bolj učinkovite in enostavne za naše obiskovalce. Strani prilagajamo posameznim spletnim brskalnikom, da bi le-te bile kar najbolj učinkovite, pri tem pa se zanašamo na strukturo in obiskanost strani.

UPORABA PIŠKOTKOV (COOKIES) IN ON-LINE TEHNOLOGIJE

Naš strežnik uporablja cookie tehnologijo, da bi se olajšalo pregledovanje naših spletnih strani. Podatki, ki so zbrani na ta način, se bodo uporabljali samo za izboljšanje pregleda strani in za našo statistično analizo. Pregled naših strani je možen brez uporabe piškotkov v kolikor je Vaš spletni brskalnik tako nastavljen. 
Informacije zbiramo z rabo pikselskih oznak, omrežnih signalov, praznih GIF-ov ali podobnih sredstev (s skupnim imenom pikselske oznake), ki nam omogočajo, da izvemo, kdaj obiščete naš portal in kako uporabljate naša e-mail sporočila ali oglase.

SPOROČILO S POMOČJO ELEKTRONSKE POŠTE

V kolikor nas želite kontaktirati preko obrazca ali pa nam pošljite e-mail z osebnimi podatki, na podlagi katerih Vas lahko identificiramo, mi pa bomo te podatke uporabljali samo z namenom izpolnjevanja Vaših zahtev. Ankete in vprašalniki.

Na naših straneh občasno izvajamo ankete in vprašalnike. Podatke, ki jih pridobimo na ta način, uporabljamo samo za potrebe podjetja HADRIA d.o.o.. V kolikor na kateri od naših strani objavimo primer kakšnega od anketnih odgovorov, takšen primer ne bo vseboval osebnih podatkov.

REKLAMNE NAGRADNE IGRE

Pri organizaciji nagradnih iger podjetje HADRIA d.o.o. poleg ostalega objavlja na svojih internetnih straneh tudi obvestila glede le-teh in podrobnosti, ki se nanašajo na nagradne igre. Za tekmovanja in nagradne igre, do katerih je omogočen elektronski pristop, bomo Vaše osebne podatke uporabili samo z namenom njihovega realiziranja (kontaktiranje zmagovalca, ipd.). Osebnih podatkov, ki jih zberemo z organiziranjem nagradnih iger, ne delimo z nikomer izven podjetja HADRIA d.o.o., razen z dobavitelji, ki nam pomagajo pri organizaciji iger in ki so po zakonu zavezani k varovanju tajnosti vseh dostopnih podatkov. Po zaključku nagradne igre dostavljene podatke izbrišemo iz naših baz, v kolikor to od nas zahtevate v pisni obliki. 

ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV OTROK

HADRIA d.o.o. svetuje staršem in skrbnikom, naj otroke poučijo o varnem in odgovornem ravnanju z osebnimi podatki na internetu in o tem, da je potrebno biti pri uporabi interneta previden. Naše internetne strani, ki bi lahko zanimale otroke in na katerih bi se navsezadnje zbirali podatki otrok, mlajših od 14 let, so narejene tako, da se v kar največjem možnem obsegu ščitijo pravice otrok in njihva zasebnost. V skladu s to namero in vloženim naporom podjetje HADRIA d.o.o.:

 • NE zbira, NE uporablja in NE razkriva podatkov, s pomočjo katerih bi bilo moč otroka kontaktirati preko interneta, razen v primeru reklamnih iger na internetu. Takšni podatki, za kontaktiranje preko interneta, se uporabljajo brez dovoljenja staršev samo za neposredno odgovarjanje na otrokovo zahtevo in se jih ne bo uporabljalo za nikakršne druge namene;
 • Osebnih podatkov NE zbiramo za kontaktiranje drugje kot na internetu, razen pri podelitvi nagrad, pa še takrat z dovoljenjem staršev.
 • Tretjim osebam NE dostavljamo nobenih osebnih podatkov brez predhodnega dovoljenja staršev.
 • Otrokom NE omogočamo, da bi brez dovoljenja staršev javno objavljali ali da bi na kakšen drug način distribuirali osebne podatke ali druge materiale, ki nam jih pošiljajo, s pomočjo katerih bi se jih lahko kontaktiralo, poleg tega pa otrok ne spodbujamo, da bi zaradi sodelovanja v nagradni igri ali kakšni drugi aktivnosti razkrili več podatkov, kot je to potrebno za sodelovanje v dotični aktivnosti.
 • V primerih, ko je otrokom, ki so mlajši kot 14 let, dovoljeno sodelovanje v nagradnih igrah, od otroka zahtevamo, da najprej od staršev ali zakonitih zastopnikov pridobi dovoljenje za sodelovanje in da vpiše e-mail naslov svojih staršev ali zastopnikov.
 • V kolikor dobi katero od nagrad otrok, ki mlajši od 14 let, bodo o slednjem z elektronsko pošto, po telefonu ali v pisni obliki obveščeni starši ali skrbniki.
 • Osebni podatki otroka in staršev se izbrišejo iz naše baze podatkov v kolikor to od nas zahtevajo starši.
 • Kot starši ali skrbniki imate vedno pravico zahtevati vpogled v vse osebne podatke o svojem otroku, ki smo jih dobili na kateri od naših spletnih strani in lahko zahtevate izbris podatkov (v kolikor se ti podatki še vedno nahajajo v naši bazi podatkov) in/ali nam v prihodnje prepoveste zbiranje in uporabljanje podatkov o Vašem otroku. V kolikor ste starš in želite to pravico uporabiti, nas prosim kontaktirajte.
 • Poleg navedenega pa HADRIA d.o.o. garantira zaščito osebnih podatkov otrok, ki so predvideni s posebnimi zakoni, ki urejajo to vprašanje.

NADZOR

Kadarkoli lahko zahtevate pregled pregled vseh osebnih podatkov, ki smo jih od Vas dobili na kateri od naših internetnih straneh. Na podlagi Vaše zahteve bomo z veseljem osvežili, popravili ali izbrisali te podatke (v kolikor se dotični podatki še vedno nahajajo v naših bazah podatkov) ali v prihodnje prenehali uporabljati te podatke. V kolikor želite, da upoštevamo to Vašo pravico, nas prosim kontaktirajte. 

VAŠE SOGLASJE 

Z izpolnjevanjem obrazcev na naših internetnih straneh garantirate, da so informacije, ki ste jih priložili, točne in da ste poslovno sposobni, da imate vse pravice za sklenitev tega posla ter da se v celoti strinjate s tem, da HADRIA d.o.o. Vaše podatke zbira in uporablja v skladu z Zakonom in pogoji naše Politike zasebnosti. 

POVEZAVE

Na naših straneh se trudimo Vas napotiti na internetne strani, katerih vsebina je kakovostna v smislu, da ne spodbuja negativnosti. Potrebno je namreč poudariti, da ko zapustite internetne strani podjetja HADRIA d.o.o. naša Politika zasebnosti ne velja več. 

SPREMEMBE IN PRENEHANJE

Podjetje HADRIA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ali prekinitve vseh ali katerega koli dela teh iternetnih strani ter pogojev uporabe in politike zasebnosti v katerem koli trenutku v skladu z zavezujočimi predpisi. Spremembe pričnejo veljati z dnem, ko so objavljene na naših internetnih straneh. 

Ko zapustite strani podjetja HADRIA d.o.o. Politika zasebnosti ne velja več.