Impressum

Podaci o firmi

Tvrtka:

Hadria d.o.o. za promet i usluge

Skraćeni naziv:

Hadria d.o.o.

Sjedište i adresa:

Novalja, Zeleni put 7

OIB:

99530879287

Matični broj subjekta (MBS):

080155240

Registarski sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital Društva:

13.720.300,00 kn - uplaćen u cjelosti

Žiro račun:

HR2924020061100469356

Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Žiro račun:

2340009-1110468301

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor društva:

Grga Kodrić

Prokurist:

Milan Jukić